PROCES

1. Seznámení

■ první kontakt
■ domluvena bezplatná nezávazná online/offline schůzka
■ popis služeb obecně

2. Zadání

■ vyplnění dotazníku
■ úvodní schůzka – doplňující dotazy pro obě strany

3. Nabídka

■ shrnutí požadavků
■ harmonogram
■ návrh ceny
■ odsouhlasení a platba zálohy

4. Příprava

■ průzkum, analýza, sběr podkladů

5. Design

■ nápady
■ brainstorming
■ myšlenkové mapy
■ skicování
■ realizace prvotních návrhů

6. Prezentace a revize

■ prezentace prvního (druhé, třetího) kola návrhů
■ revize prvního (druhého, třetího) kola návrhů

7. Finální návrh

■ vytvoření finálních grafických výstupů

8. Odsouhlasení

■ písemné potvrzení od klienta
■ finální platba

9. Předání

■ předání všech podkladů v požadovaných formách a formátech